คต. เดินหน้าปกป้องคุ้มครองสิทธิ พร้อมลุยสานต่อประชาสัมพันธ์ หวังขยายฐานตลาดข้าวหอมมะลิไทยทั่วโลก (มี.ค. 2566)

ประกาศผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 (พ.ย. 2565)

คต.ย้ำผู้ส่งออกต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย (พ.ค. 2565)

ข้าวพันธุ์ใหม่! “จุรินทร์” ดัน"ยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ได้แล้ว 6 ใน 12 พันธุ์ ลงแปลงนาใน 1 ปี พร้อมเร่งตั้งวอรูมติดตาม"ส่งสู่ตลาดโลก"(ก.พ. 2565)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I) (ธ.ค. 2564)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 (ธ.ค. 2564)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 (พ.ย. 2564)

GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนโรงสีข้าวของไทยส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต.ค. 2564)

การจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564 (ก.ค. 2564)

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่ง ชนิด 100%) พ.ศ. 2564 (ก.ค. 2564)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564 (ม.ค. 2564)

การจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 (ม.ค. 2563)

เปิดพันธุ์ข้าวใหม่ 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ พร้อมจัดแสดงในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62 (พ.ค. 62)

เกษตรฯ เคาะแผนการผลิตข้าว ปี 62/63 ตั้งเป้าผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก (เม.ย. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (ม.ค. 62)

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

NOTIFICATION OF MINISTRY OF COMMERCE Standard Thailand Rice

มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559