ข้าวไทยผงาด จุรินทร์ออนทัวร์ชัยนาท เปิดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ ใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์โลก ในปี 67 ได้ข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ (พ.ย. 64)

พณ. ยันการจัดหาส่งมอบข้าว G to G โปร่งใส (พ.ค. 2564)

กรมการค้าต่างประเทศ ต่อยอดสร้างแต้มต่อข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (เม.ย. 2564)

การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกประจำปี 2564 (ม.ค. 2564)

ประกาศ! การออกใบอนุญาตส่งออก-นำเข้าสินค้า แบบ Paperless ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (5 รายการสินค้า (ม.ค.2564)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 (มี.ค.62)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (ม.ค. 62)

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice (เม.ย. 2560)

มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (พ.ย. 59)