รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice (เม.ย. 2560)

มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (พ.ย. 59)

ประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบขายข้าวรัฐให้ผู้ชนะประมูล ปริมาณกว่า 7 แสนตัน (ก.ย.59)

พาณิชย์เปิดซองประมูลข้าว 3.6 แสนตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมล๊อตแรกปี 59 (ก.พ. 59)

พาณิชย์เปิด...ยื่นประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตแรก 2.04 แสนตัน (ก.พ. 59)

พาณิชย์แจงการเปิดประมูลข้าวทั่วไปและข้าวอุตสาหกรรม (ก.พ. 59)