ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ก.ย. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ส.ค. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ก.ค. 63)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (มิ.ย. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (พ.ค. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 (เม.ย. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (มี.ค. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ก.พ. 63)

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2563 (ก.พ.63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 (ม.ค. 63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ธ.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (พ.ย. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ต.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2562 (ก.ย. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ส.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ก.ค. 62)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2562 (ก.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (มิ.ย. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พ.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 (เม.ย. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (มี.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ก.พ. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562 (ม.ค. 62)

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2562 (ม.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ธ.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (พ.ย. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ต.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561 (ก.ย. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ส.ค. 61)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2561 (ส.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ก.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (มิ.ย. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (พ.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 (เม.ย. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 (มี.ค.61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ก.พ. 61)

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2561 (ม.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 (ม.ค. 61)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (พ.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ต.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560 (ก.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ส.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ก.ค. 60)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกและคาดการณ์แนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2560 (ก.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (มิ.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (พ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 (เม.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 (มี.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ก.พ. 60)

แถลงข่าวสรุปสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยปี 2559 และแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2560 (ก.พ. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560 (ม.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ธ.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (พ.ย. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ต.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2559 (ก.ย. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ส.ค. 59)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกข้าวครึ่งปีแรก และคาดการณ์แนวโน้มครึ่งปีหลัง 2559 (ส.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ก.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (มิ.ย. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (พ.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559 (เม.ย. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559 (มี.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ก.พ. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559 (ม.ค. 59)

แถลงข่าวรายงานแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2559 (ม.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2558 (ธ.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (พ.ย. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ต.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2558 (ก.ย. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ส.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 (ก.ค. 58)

รายงานสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย 5 เดือนแรกของปี 2558 และแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2558 (ก.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (มิ.ย. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (พ.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558 (เม.ย. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558 (มี.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ก.พ. 58)

แถลงข่าวรายงานแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2558 (ก.พ. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558 (ม.ค. 58)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557 (ธ.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (พ.ย. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2557 (ต.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557 (ก.ย. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ส.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (ก.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (มิ.ย. 57)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2557 (มิ.ย. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (พ.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2557 (เม.ย. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557 (มี.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ก.พ. 57)

แถลงข่าวรายงานแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2557 (ก.พ. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2557 (ม.ค. 57)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2556 (ธ.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (พ.ย. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2556 (ต.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2556 (ก.ย. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 (ส.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (ก.ค. 56)

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออกครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2556 (ก.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (ก.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (มิ.ย. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 (พ.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2556 (เม.ย. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2556 (มี.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (ก.พ. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2556 (ม.ค. 56)

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2556 (ม.ค. 56)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนธันวาคม 2555 (ธ.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (พ.ย. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (พ.ย. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2555 (ต.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2555 (ต.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2555 (ก.ย. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2555 (ส.ค. 55)

สถานการณ์ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2555 (ก.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 (ก.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (มิ.ย. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 (พ.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2555 (เม.ย. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2555 (มี.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (ก.พ. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2555 (ม.ค. 55)

แนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2555 (ม.ค. 55)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2554 (ธ.ค. 54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (พ.ย. 54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2554 (ต.ค. 54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2554 (ก.ย. 54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2554 (ส.ค. 54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (ก.ค. 54)