www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

ส่งออกข้าวพ.ค.9.45แสนตันพุ่ง7%


รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถิติการส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-พ.ค.) มีปริมาณ 3,772,158 ตัน มูลค่า 61,360 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 1.4% และมูลค่าลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีปริมาณส่งออก 3,824,785 ตัน มูลค่า 63,076 ล้านบาท

โดยการส่งออกข้าวในเดือน พ.ค. มีปริมาณ 945,597 ตัน มูลค่า 14,110 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.3% และเป็นปริมาณการส่งออกต่อเดือนที่สูงสุดในปีนี้ โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว ปริมาณ 507,320 ตัน เพิ่มขึ้น 56.2% ข้าวนึ่ง ปริมาณ 211,696 ตัน เพิ่มขึ้น 18.7% ข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 201,427 ตัน เพิ่มขึ้น 13.5%

สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือน มิ.ย.อยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวจากเดือน พ.ค. ขณะที่ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม ยังคงเร่งขายข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับลดลงด้วย

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 24 มิ.ย.2558 ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 26 มิ.ญ.2558 ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อยู่ที่ 345-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% ของอินเดีย อยู่ที่ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% ของปากีสถาน อยู่ที่ 375-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยสมาคมคาดว่าในเดือน มิ.ย.นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 800,000 ตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.