www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

บิ๊กตู่เล็งรื้อนโยบายระบายข้าว


ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 1 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 4/2558 ว่า ที่ประชุมหารือกันเรื่องการระบายข้าว และความก้าวหน้าของการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มีผล กระทบโดยตรงทั้งหมด และเป็นปัญหาที่รัฐบาลนี้แบกภาระหนักอึ้งไว้ ซึ่งคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบการค้าข้าวหรือการผลิตข้าวในประเทศไทยเสียหาย

"ถ้านโยบายนี้ยังอยู่ประ เทศไทยล้มเหลวแน่นอนในเรื่องข้าว จะเสียหายมหาศาล เราพยา ยามหามาตรการทุกมาตรการในขณะนี้ เพราะมีความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาด้วย มีเรื่องข้าวที่เก็บไว้เสื่อมคุณภาพเข้ามาด้วย เพราะราคาข้าวในตลาดโลกก็สูงขึ้นต่ำลงตามระยะเวลา ตามสภาพอากาศ  วันนี้ก็ได้พิจารณาในหลายๆ เรื่อง ทั้งข้าวโลกและข้าวไทย ฯลฯ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในการ ประชุมยังหารือกันว่าจะทำอย่าง ไรกับข้าวในคลัง ซึ่งติดข้อกฎหมาย อยู่ ก็อยากให้รับรู้รับทราบไว้ว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะงอกเงยได้เลย มีแต่ราคาลดลงเรื่อยๆ และสุดท้ายก็จะป่นเพราะไม่มีคนซื้อ ข้าวคุณภาพมันต่ำตั้งแต่ต้น แต่ข้าวดีก็คงจะขายได้ แต่ก็ไม่สามารถ ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งระบบได้เลย

"อยากจะฝากถึงพี่น้องประ ชาชน เกษตรกรด้วยว่า นโยบายแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในอนาคต ก็จะยากจนเหมือนเดิม ท่านต้องร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างในการผลิตข้าวทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินมหาศาล ดังนั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไป ผมจำเป็นต้องพูด แต่ไม่อยากให้กระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทย" นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรากำลังแก้ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นข้าว, ประมง, เศรษฐกิจ ฯลฯ ทำทุกอัน ก็ต่อเนื่องมาถึงการที่มาประท้วงเราอะไรเรา ตนขอก่อนได้หรือไม่ ประเทศชาติจะเสียหาย ขนาดนี้แล้ว  แล้วยังจะมาอะไรกัน นักหนา ใครจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ แล้วถ้าแก้ไม่ได้จะทำอย่างไร ค่าเก็บรักษาเดือนหนึ่งจาก 2,000 กว่าล้าน วันนี้ขึ้นเป็น 3,000 กว่าล้านแล้ว แต่ระบายออกไปส่วนหนึ่งแล้ว วันนี้ก็เหลือ 1,000 กว่าล้าน นี่เสียไปเปล่าๆ วันนี้ค่าเก็บรักษาข้าววันละ 46 ล้าน เฉยๆ เลยนะ คิดเอาแล้วกัน

ด้าน น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม นบข.เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ นำข้าวในสต็อกของรัฐบาล 20,000 ตัน โดยร่วมกับสมาคมข้าวถุงช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานเท่ากับการส่งออก เพื่อกระจายให้กับสหกรณ์, โรงสีชุมชน พร้อมเข้าร่วมโครงการ 149 รายนำข้าวไปบรรจุถุง

น.ส.ชุติมากล่าวว่า โครง การเพื่อชุมชนขายให้กับรายย่อยขนาดถุง 2 กิโลกรัม ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 จำหน่ายราคาเดียวเท่ากันทั้งประเทศทั้งข้าวสารและข้าวเหนียว ลอตแรกนำออกจำหน่าย 500 ตันในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สำรวจในสห กรณ์ต่างๆ ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเบื้องต้นมีการแจ้งความจำนงมาแล้วจำนวน 149 ราย และกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อส่งข้าวให้กระทรวงเกษตรฯ ที่จะหาสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.