www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พลังงานพร้อมนำข้าวเสื่อมคุณภาพผลิตเอทานอล


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้กระทรวงพลังงานรับผิดชอบนำข้าวเกรดซีหรือข้าวเสื่อมคุณภาพประมาณ 5.8 ล้านตันเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น กระทรวงพลังงานจะดำเนินการ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ข้าว 1-1.3 ล้านตัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์ปลดล็อคการเป็นหลักฐานในคดีทุจริตข้าวให้เร็วที่สุด แล้วส่งมอบให้กระทรวงพลังงาน จากนั้นให้กระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลขายข้าว โดยกระทรวงพลังงานจะแนะนำให้โรงงานผลิตเอทานอลที่ปกติใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตไปประมูลข้าวจำนวน 7 โรงงาน จึงต้องการให้ดำเนินการเร็วที่สุด เพราะมีระยะเวลานำข้าวไปผลิตเอทานอลจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้น หลังจากนั้นจะมีผลผลิตมันสำปะหลังเข้ามาป้อนโรงงานเอทานอล

ส่วนข้าวอีกประมาณ 4.6 ล้านตัน มีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชนตั้งโรงงานผลิต biochar หรือถ่านชนิดหนึ่ง โดยนำถ่านดังกล่าวแทนถ่านหิน ดังนั้น ราคาจึงขึ้นอยู่กับความร้อนที่ได้จากการเผา ซึ่งทั้ง 2 แนวทางต้องการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเวลาดำเนินการมีเพียง 4 เดือน เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังรอบใหม่จะออกมา คาดว่าจะช่วยให้สตอกข้าวของรัฐบาลลดลงและจะมีส่วนช่วยปรับราคาข้าวของไทยดีขึ้น อีกทั้งประหยัดใช้จ่ายในการดูแลอีกด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ี่

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.