www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พาณิชย์เผยไทยยึดตลาดข้าวในฮ่องกงคืนแล้วกว่า 60% ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้


นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกงว่า กรมอุตสาหกรรมและการค้า(Trade & Industry Department:TID) นำเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 นี้ มีปริมาณทั้งสิ้น 80,400 ตัน เพิ่มขึ้น 0.75% โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 49,900 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 33,500 ตันในช่วงเดียวกันของปีทีผ่านมา ทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสแรกถึง 62.2% โดยนำเข้าจากเวียดนามจำนวน 21,700 ตัน หรือสัดส่วน 27%

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงสูงถึง 49,900 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 48.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของไทยเพิ่มจาก 42% เป็น 62% ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยสามารถส่งออกได้เพียง 21,700 ตัน จากจำนวน 31,900 ตัน ของปีที่ผ่านทำให้สัดส่วนการส่งออกของเวียดนามลดลงในไตรมาสที่ 1 จาก 40% ในปี 2557 เหลือเพียง 27%

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2558 นี้ ทางฮ่องกงคาดว่าจะนำเข้าข้าวทั้งสิ้นปริมาณ 300,000-330,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0-5% โดยการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับตลาด Re-export คาดว่าจะมีปริมาณประมาณ 13,000-15,000 ตัน โดยมีมาเก๊าเป็นตลาดหลัก ส่วนตลาดจีนหลังจากที่จีนปรับนโยบายการนำเข้าจะส่งผลให้สินค้าข้าวจากฮ่องกงเข้าจีนไม่ได้มากนักแต่จะนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตโดยตรงเพิ่มขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาข้าวหอมมะลิไทยในช่วงเก็บเกี่ยวเมื่อปลายปีที่แล้ว บวกกับความมั่นใจของผู้นำเข้าในคุณภาพของข้าวไทยจากการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ของ รมว.พาณิชย์ ในช่วงเดือนมกราคม และมอบรางวัลให้แก่ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงในฐานะเพื่อนแท้ที่มีต่อกันมายาวนาน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นและสามารถดึงลูกค้าเก่าแก่มานำเข้าข้าวไทยจนส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยกลับมามีสัดส่วนมากกว่า 60% ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งไว้

"ไทยควรทำการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนข้าวหอมมะลิที่บรรจุถุงจากเมืองไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ และที่นำมาบรรจุถุงที่ฮ่องกง(ผู้นำเข้ารายใหญ่กว่า 50% นำเข้ามาบรรจุถุงเอง) นอกจากนี้ ปัจจุบันฮ่องกงประสบปัญหาโกดังขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะโกดังควบคุมอุณหภูมิ เพราะค่าเช่าโกดังมีราคาสูงมาก ดังนั้นหากไทยสนับสนุนการจัดตั้งโกดังเก็บข้าวควบคุมอุณหภูมิที่ท่าเรือจะช่วยชะลอการส่งออกข้าวตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเสร็จ ทำให้ชาวนาไม่ต้องรีบขายข้าวและราคาขายจะได้สูงขึ้นด้วย" นางดวงกมล กล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวไทยทุกชนิดไปทั่วโลกในปี 2556 จำนวน 6.6 ล้านตัน มูลค่า 4,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2557 จำนวน 10.9 ล้านตัน มูลค่า 5,349 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไตรมาสแรก(ม.ค.-มี.ค.) ปี 2558 จำนวน 2.1 ล้านตัน มูลค่า 1,102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.