www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

โละข้าวสต็อกอีก 1.1 ล้านตันพิษจำนำสูงหลอน!ขายแล้ว 8 ครั้งขาดทุนยับ 5.2 หมื่นล.


นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลสต็อกข้าวสารรัฐบาลแบบยกคลัง ครั้งที่ 4/2558 มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 62 ราย แต่ยื่นซองเสนอราคา 55 ราย ใน 105 คลัง โดยผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) จำนวน 33 ราย ใน 103 คลัง ปริมาณรวม 1.148 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 83% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด 1.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 11,079 ล้านบาท

ข้าวที่ขายได้มากสุด คือ ขาวข้าว 5% ปริมาณ 9.9 แสนตัน โดยกรมจะนำผลการเปิดประมูลเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติในวันที่ 8 ก.ค.นี้

การประมูลครั้งนี้ถือว่าทำสถิติขายข้าวได้มากที่สุดนับตั้งแต่เปิดประมูลมาทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ โดยรวม 8 ครั้ง ขายได้ปริมาณ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 4.09 หมื่นล้านบาท

"การขายข้าวครั้งนี้ได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ และขายได้มากที่สุดนับตั้งแต่เปิดประมูล แสดงให้เห็นว่าความต้องการข้าวในตลาดยังมีสูง จากการที่ข้าวเปลือกในท้องตลาดไม่มี และปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกที่ลดลง" นางดวงพรกล่าว

สำหรับสต็อกข้าวสารในปัจจุบันมีประมาณ 15.46 ล้านตัน หลังการประมูลครั้งนี้ เหลือข้าวในสต็อกประมาณ 14.31 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเสียเป็นฝุ่น ผง 1.29 ล้านตัน ข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน ทำให้เหลือข้าวในสต็อก ที่เป็นเกรดพี เอ และบี อีกประ มาณ 8.4 ล้านตัน ที่จะต้องมีการคัดแยกก่อนที่จะเอามาเปิดประมูล คาดว่าข้าวที่เหลือจะประมูลขายได้หมดประมาณ 2 ปี

ส่วนการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไป กรมกำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานและสรุปผลมาให้ก่อน หากสรุปเป็นข้าวเกรดไหนมาก่อน จะนำมาเปิดประมูลก่อน ซึ่งน่าจะทำได้อีกครั้งภายในเดือนนี้ เบื้องต้นมีข้าวเกรดซีที่ตำ รวจสรุปมาแล้วประมาณ 3-4 แสนตัน และระหว่างนี้กรมจะ หารือกับคณะกรรมการที่ประ กอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคากลางในการเปิดประมูลข้าวในส่วนของข้าวเสียและข้าวเกรดซี ที่ต้องระบายออกไปทำพลังงานไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมให้ได้ก่อน

รายงานข่าวจากกระ ทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การอนุ มัติขายข้าว 1.148 ล้านตัน มูลค่ารวม 1.10 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยราคาประมาณตันละ 1 หมื่นบาท หากคิดจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท หรือข้าวสารตันละ 2.4 หมื่นบาท การขายข้าวครั้งนี้จะขาดทุนประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท รวม 8 ครั้งที่ขายข้าวได้ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 4.09 หมื่นล้านบาท จะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำประมาณ 5.22 หมื่นล้านบาท โดยยอดขาดทุนคิดจากต้นทุนรับจำนำอย่างเดียว ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการข้าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.