www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พาณิชย์ขนข้อมูลแจงผลงาน 6 เดือน ระบายข้าว 3 ล้านตันทำเงินกว่า 3.6 หมื่นล.


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ แถลงผลงานสำคัญในช่วง 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558) ว่า สามารถระบายข้าวในสต๊อกผ่านการประมูลทั่วไปรวม 6 ครั้ง และขายข้าวฤดูใหม่ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ 4 สัญญา ปริมาณรวม 3 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 36,000 ล้านบาท ตลอดปีนี้ตั้งเป้าหมายระบายข้าวทั้งในประเทศและส่งออกให้ได้ ไม่ต่กว่า 10 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวดี 6 ล้านตัน และข้าวเสียอีก 4 ล้านตัน ทั้งการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งเน้นข้าวฤดูใหม่ การเปิดประมูลขายขายเป็นการทั่วไป ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและบริจาคนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่ใช้มาตรการบิดเบือนกลไกตลาดแต่ดำเนินการผ่านการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชน ดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการต่างๆ โดยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และราคาสินค้าทุกวัน จัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นต้น

ด้านต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) การเจรจาเขตการค้าเสรี(FTA) กับตุรกีและปากีสถาน เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ 16 ประเทศ นำคณะไปโรดโชว์ต่างประเทศและช่วยให้เอกชนได้ลงนามความร่วมมือทางการค้าหลายฉบับ

ส่วนทางด้านการส่งออกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่า 92,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.88% เนื่องจากประสบปัญหา อาทิ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า ค่าเงินของคู่ค้า คู่แข่งอ่อนค่าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทย ประกอบกับราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรโลกตกต่ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยที่ลดลงยังน้อยกว่าอีกหลายประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรักษาตลาดหลักและผลักดันตลาดใหม่ๆ

รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมให้ไทยเข้าสู่เออีซี โดยกำหนดเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและการค้าผ่านแดนให้ถึง 1.5 ล้านล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากปีก่อน โดยริเริ่ม แม่สอดโมเดล เป็นต้น จากที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาท นอกจากนี้ วางรากฐานในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นชาติการค้า โดยดำเนินการทั้งด้านโครงสร้าง ขยายการค้าบริการและด้านกฎหมาย

พลเอกฉัตรชัยกล่าวย้ำว่า 6 เดือนจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะดูแลในส่วนของงานหลักๆ โดยเฉพาะ 4 เรื่อง สำคัญให้มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การส่งออก ที่ขณะนี้ยังไม่ดี โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 21 เมษายนนี้จะหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่อมาคือการดูแลสินค้าเกษตร โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทำความเข้าใจ พูดคุยกับเกษตรกรให้มากขึ้น เรื่องต่อมากระทรวงจะดูแลความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยเฉพาะการค้าระหว่างกัน การค้าชายแดน และอีกเรื่องที่กระทรวงต้องให้ความสำคัญคือการผลักดันเอสเอ็มอีไทยสู่ระดับสากล

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.