www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวปี 58 ได้ 10 ล้านตัน ฟุ้งครึ่งปีได้ 5 ล้านตันแล้ว


นางดวงพร รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สัปดานี้ จะเชิญสมาคมโรงสี เครือข่ายชาวนา และผู้ส่งออก หารือสถานการณ์ข้าวครึ่งปีหลังนี้ และขอความร่วมมือในการระบายข้าว เพื่อผลักดันการส่งออก โดยยังคงเป้าส่งออกทั้งปี  2558 ว่าจะมีปริมาณ  10 ล้านตัน โดยจากตัวเลขส่งออกล่าสุดจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม ส่งได้แล้วประมาณ 5 ล้านตัน

"หลายประเทศที่ผลิตและส่งออก ชะลอการส่งออกและบางประเทศเริ่มนำเข้า เพราะวิตกในเรื่องภัยแล้งและเอลญิโยต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสดีของไทย โดยในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จะมีหลายประเทศเปิดประมูล ไม่ใช่แค่เจรจาจีทูจี เท่านั้น กำลังติดตามการเปิดประมูลของฟิลิปปินส์ มีข่าวเปิดให้เอกชน 8 แสนตัน หรือมาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึง ตะวันออกกลางและแอฟริกา แนวโน้ม ราคาดีขี้น ครึ่งปีหลังส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 8-9 แสนตัน น่าจะได้"

นางดวงพร กล่าวว่า สต็อกเพื่อความมั่นคงของไทยไม่ต้องกังวล แม้ผลผลิตข้าวอาจลดลงจากแล้งเหลือ 8 ล้านตันเปลือก สต็อก ไม่มีปัญหาแน่นอน นอกจากจะหารือผู้ค้าข้าวทุกภาคส่วนเพื่อเร่งปรับปรุงมาตรฐานข้าวเพื่อส่งออก เพราะขณะนี้มีข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ออกสู่ตลาดมาก และภาวะตลาดเปลี่ยนไป  ทั้งนี้ ปัจจุบันข้าวในสต๊อกของรัฐบาลล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2558 มีปริมาณ  15.1 1 ล้านตัน

สำหรับการระบายข้าวสารเกรด  C จากสต๊อกรัฐบาลที่มีปริมาณ  1.29 ล้านตัน มั่นใจว่าจะสามารถเปิดประมูลข้าว ได้ทันในช่วงปลายเดือนนี้ โดยจะตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกครั้ง ก่อนกำหนดเงื่อนไขการประมูล

โดยหลังจากนี้จะนำผังกองข้าว ออกมาตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อแยกคุณภาพข้าวออก ซึ่งข้าวกลุ่ม C ที่เป็นฝุ่นผง ที่ไม่สามารถบริโภคได้ จะประมูลให้กลุ่มภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มผลิตพลังงานเอทานอล  ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเชื้อเพลิงมากที่สุด ส่วนอุตสาหกรรมอื่นจะต้องพิจารณาอีกครั้ง โดยในระหว่างการตรวจสอบปริมาณข้าวกลุ่มนี้จะมีเจ้าหน้ากรมสรรพสามิตตรวจสอบด้วย และหลังจากการเปิดประมูลข้าวกลุ่มนี้จะมีการตรวจสอบติดตาม ป้องกันการนำข้าวที่ประมูลข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หากกระทำผิดจะดำเนินคดีทันที

สำหรับราคาการประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพครั้งนี้ อาจจะมีความแตกต่างกันกับข้าวบริโภคที่มีการกำหนดเพดานราคาขั้นต่ำไว้ และอนุมัติให้ผู้เสนอราคาสูงสุดชนะการประมูล ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการกำหนดกรอบทีโออาร์  ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการนำข้าวในสต๊อกออกประมูลให้หมดภายใน 2 ปีตามนโยบายของ โดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนในการจัดเก็บถึงวันละ 46 ล้านบาท ย้ำจะดำเนินการโปรงใสในทุกขั้นตอน ตามนโยบาย Zero Corruption ของรัฐบาล 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.