www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

ข้าวส่งออกร่วงนำเข้าชะลอซื้อนาปรังเริ่มเกี่ยว


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่าการส่งออกข้าวไทยในเดือน ก.พ.2558 ปริมาณเพิ่มขึ้น 20.3% เทียบเดือน ม.ค. เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ซื้อในแถบแอฟริกามากขึ้น โดยข้าวขาวมีปริมาณ 348,696 ตัน เพิ่มขึ้น 9.1% ข้าวนึ่ง 212,067 ตัน เพิ่มขึ้น 70.9% ขณะที่ข้าวหอมมะลิมีปริมาณส่งออกรวม 154,477 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% โดยส่งออกไปยังสหรัฐ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกในเดือน มี.ค.2558 ปรับตัวลดลงจากปลายเดือน ก.พ. เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศชะลอการซื้อข้าว ท่ามกลางภาวะตลาดที่ค่อนข้างซบเซา ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ทำให้ราคาข้าวปรับลดลง

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 25 มี.ค.2558 ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 401 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 25 มี.ค.2558 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% ของอินเดียอยู่ที่ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คาดว่าเดือน มี.ค.จะมีการส่งออก 750,000-800,000 ตัน เนื่องจากเริ่มมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ การส่งมอบข้าวของเอกชนที่มีการซื้อขายตามปกติ ขณะที่แอฟริกายังมีการนำเข้าทั้งข้าวขาว และข้าวนึ่งต่อเนื่อง

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.