ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการข้าวที่ส่งออกไปจีน 93 ราย (1 ธ.ค. 2564)
List of GACC registered overseas exporters / manufacturers and Chinese importers (2022)
List of processing enterprises in Thailand for export to China (updated on Nov 22, 2021)
GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนโรงสีข้าวของไทยส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน (31 ต.ค. 2564)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 (ก.ย. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2566 (ส.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมิถุนายน 2566 (ก.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2566 (มิ.ย. 2566)
สินค้าข้าวในตลาดสาธารณรัฐเช็ก (เม.ย. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมีนาคม 2566 (เม.ย. 2566)
รายงานสินค้าเกษตรและข้าวในตลาดอิสราเอล (มี.ค. 2566)
รายงานภาวะสินค้าข้าวในตลาดสหรัฐอเมริกา (มี.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (มี.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2566 (ก.พ. 2566)
รายงานแนวโน้มตลาดสินค้าข้าวในอิตาลี (ม.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนธันวาคม 2565 (ม.ค. 2566)
บังกลาเทศประกาศลดภาษีนำเข้าและอากรควบคุมสินค้าข้าว (ธ.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤศจิกายน 2565 (ธ.ค. 2565)
9 เดือนแรกปี 2565 จีนนำเข้าข้าวแล้วกว่า 5 ล้านตัน ทะลุประวัติการณ์ (พ.ย. 2565)
อุตสาหกรรมข้าวของอิตาลีกับนวัตกรรมความยั่งยืนทางการเกษตร (พ.ย. 2565)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดธัญพืชในจีน ปี 2565 (พ.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนตุลาคม 2565 (พ.ย. 2565)
รายงาน มนต์เสน่ห์ข้าวหอมมะลิในฮ่องกง (ต.ค. 2565)
อินเดียระงับการส่งออกข้าวเพื่อหนุนภาวะราคาอาหารเฟ้อในประเทศ (ต.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ กันยายน 2565 (ต.ค. 2565)
ภัยแล้งในสหรัฐฯสร้างโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทย (ก.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2565 (ก.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศอินเดีย (ก.ย. 2565)
ตลาดการบริโภคข้าวหุงสุกในสหรัฐอเมริกา (ส.ค. 65)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกรกฎาคม 2565 (ส.ค. 65)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมิถุนายน 2565 (ก.ค. 65)
สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกธัญพืชของจีนในปี 2564 (มิ.ย. 2565)
บังกลาเทศประกาศลดหย่อนภาษีและอากรนำเข้าข้าวชั่วคราว (มิ.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2565 (มิ.ย. 2565)
สถานการณ์ข้าวในตลาดสหราชอาณาจักร (พ.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนเมษายน 2565 (พ.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือน มีนาคม 2565 (เม.ย. 2565)
รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่านอนุญาตให้นำเข้าข้าวล็อตแรกจากไทยแล้วจำนวน 37,500 ตัน (มี.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (มี.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวเชิงลึกในประเทศเยอรมนี (ต.ค. – ธ.ค. 2564) (ก.พ. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2565 (ก.พ. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวเชิงลึกในประเทศจีนปี 2564 (ม.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ม.ค. 2565)
รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวสิงคโปร์ (ธ.ค. 2564)
รายงานภาวะสินค้าตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ (ธ.ค. 2564)
รายงานตลาดข้าวกลิ่นหอมในสหรัฐเมริกา-โอกาสและภัยคุกคามข้าวไทย (ธ.ค. 2564)
รายงานการเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์-ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแข่งขันในตลาด (ธ.ค. 2564)
สำรวจพฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวอิตาเลียน (พ.ย. 2564)
จีนต้องการนำเข้าธัญพืชในปริมาณมาก แม้ว่าผลผลิตในประเทศจะเติบโตสูง (พ.ย.2564)
ตลาดสินค้าข้าวในประเทศชิลี (พ.ย. 2564)
สถานการณ์การผลิตการตลาดธัญพืชของบังกลาเทศ (พ.ย. 2564)
ส่องทิศทางตลาดข้าวออสเตรเลีย (พ.ย. 2564)
ความนิยมอาหารไทยทำให้ตลาดข้าวไทยในไต้หวันยังมีแนวโน้มสดใส (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์ข้าวของอินโดนีเซีย (พ.ย. 2564)
ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเร่งนำเข้าข้าวฤดูกาลใหม่ (New Crop) เพิ่มเติม (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์ข้าวในตลาดสหรัฐฯ (พ.ย. 2564)
รายงานตลาดข้าวไทยในสหราชอาณาจักร (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนตุลาคม 2564 (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์การเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์ (ต.ค. 2564)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือนกันยายน 2564 (ต.ค. 2564)
คาดฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในปี 2564/65 (ต.ค. 2564)
สถานการณ์การค้าข้าวในตลาดฮ่องกง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ต.ค. 2564)
แนวโน้มการบริโภคข้าวบนแพลตฟอร์ม Tmall ในตลาดจีน (ต.ค. 2564)
จับตาความต้องการบริโภคข้าวหอมในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความท้าทายของข้าวหอมไทย (ก.ย. 2564)
MAFF เน้นมาตรฐานถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกนำเข้าต้องเป็นไปตามระบบ Positive list (ก.ย. 2564)
รายงานสินค้าข้าวในเวียดนาม (ก.ย.2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2564 (ก.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2564 (ส.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนพฤษภาคม 2564 (ส.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนเมษายน 2564 (ส.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกรกฎาคม 2564 (ส.ค. 2564)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าอาหารในสิงคโปร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ก.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมิถุนายน 2564 (ก.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวในมาเลเซีย (มิ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2564 (มิ.ย. 2564)
รายงานภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน เดือนเมษายน 2564 (พ.ค. 2564)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ ประจำเดือนเมษายน 2564 (พ.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนเมษายน 2564 (พ.ค. 2564)
ตลาดข้าวและสถานการณ์ในบังกลาเทศ (พ.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในเวียดนาม เดือนมีนาคม 2564 (เม.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในเวียดนาม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เม.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในเวียดนาม เดือนมกราคม 2564 (เม.ย. 2564)
รายงานตลาดสินค้าข้าวในสาธารณรัฐเช็ก (มี.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์การนำเข้าและการผลิตข้าวในแอฟริกาตะวันออก (มี.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (มี.ค. 2564)
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเยอรมนี (มี.ค. 2564)
ทิศทางการส่งออกข้าวเวียดนามปี 2564 (ก.พ. 2564)
รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวในประเทศจีน ปี 2563 (ก.พ. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2564 (ก.พ. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนพฤศจิกายน 2563 (ม.ค. 2564)
เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลางการระบาด COVID-19 (ม.ค. 2564)
สถานการณ์และโอกาสขยายตลาดข้าวในฮ่องกง (ม.ค. 2564)
ข้อมูลการค้าและตลาดข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี เดือนธันวาคม 2563 (ม.ค. 2564)
สรุปอุตสาหกรรมข้าวจีนปี 2563 และเทรนด์การบริโภคข้าวในปี 2564 (ม.ค. 2564)
ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียนเดือนธันวาคม 2563 (ม.ค. 2564)
ผู้นำเข้าข้าวในเมืองเซี่ยเหมินบริจาคข้าวหอมมะลีไทยต้อนรับตรุษจีน 2021 (ม.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าข้าวในอิหร่าน ปี 2020 (ม.ค. 2564)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ เดือนธันวาคม 2563 (ม.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนธันวาคม 2563 (ธ.ค. 2563)
แนวโน้มการบริโภคข้าวในเยอรมนีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ธ.ค. 2563)
โอกาสและการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดฮ่องกง (ธ.ค. 2563)
ข้าวไทยในตลาดจีนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ธ.ค. 2563)
ภาวะตลาดอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ธ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนตุลาคม 2563 (ธ.ค. 2563)
สถานการณ์ตลาดข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ธ.ค. 2563)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤศจิกายน 2563 (ธ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนตุลาคม 2563 (พ.ย 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกันยายน 2563 (ต.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2563 (ก.ย. 2563)
รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจให้ BERNAS ดูแลอุปทานข้าวของประเทศต่อไป (ส.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนกรกฎาคม 2563  (ส.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกรกฎาคม 2563 (ส.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมิถุนายน 2563 (ก.ค. 2563)
ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน - เดือนมิถุนายน 2563 (ก.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ก.ค. 2563)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (มิ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนามเดือนพฤษภาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมีนาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
ตลาดข้าวอิหร่านในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19 (พ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ ประจำเดือนเมษายน 2563 (พ.ค. 2563)
รายงานตลาดสินค้าข้าวในสหรัฐอเมริกา (พ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ (พ.ค. 2563)
สถานการณ์การส่งออกข้าวของกัมพูชา (มกราคม-เมษายน 2563) (พ.ค. 2563)
รายงานภาพรวมสินค้าข้าวในอาเซียน ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (เม.ย. 2563)
สถานการณ์ตลาดข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เม.ย. 2563)
สถานการณ์ข้าวและข่าวผู้บริโภคแห่กักตุนสินค้าข้าวในฮ่องกง (เม.ย. 2563)
กัมพูชาออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวและข้าวเปลือกเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศ (เม.ย. 2563)
ฟิลิปปินส์หวั่นข้าวไม่พอขอซื้อข้าวจีทูจี หลังเวียดนามระงับส่งออก (เม.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มสินค้าอาหารในตลาดจีน ปี 2563 (ก.พ. 2563)
รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสประมูลข้าวให้แก่ผู้ส่งออกไทย จำนวน 28,494 ตัน ในปี 2563 (ก.พ. 2563)
สถานการณ์ข้าวขาดตลาดฮ่องกงจากไวรัสโคโรน่า (ก.พ. 2563)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2563 (ก.พ. 2563)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ (ธ.ค. 2562)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน เดือนพฤศจิกายน 2562 (ธ.ค. 2562)
บทความทางการค้า ตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นและรูปแบบการจำหน่าย (พ.ย. 2562)
รายงานปัญหาและอุปสรรคสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรมายังเกาหลีใต้ (พ.ย. 2562)
รายงานการนำเข้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ย. 2562)
ฟิลิปปินส์ออกมาตรการสุขอนามัยข้าวเข้มงวดมากขึ้น (พ.ย. 2562)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (พ.ย. 2562)
Real Intelligent Agriculture: จีนกับความสำเร็จในการปลูกข้าวน้ำทะเล (Sea Rice) (พ.ย. 2562)
กัมพูชาปรับแผนส่งออกข้าวใหม่ เน้นตลาดจีน แอฟริกา และตะวันออกกลาง แทนตลาด EU (ก.ย. 2562)
สถานการณ์สินค้าอาหารนำเข้าของจีนและแนวทางการพัฒนาของสินค้าไทยในจีน (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์แนวโน้มสินค้าข้าวในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในกัมพูชาเดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ข้าวในกัมพูชาเดือนกรกฎาคม 2562 (ก.ย. 2562)
ข้อกำหนดการนำเข้าข้าวที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดจีน (ก.ย. 2562
อิหร่านเปิด International Trade Center & Terminal Exports of Rice Iran (ICR) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศและสถานีส่งออกข้าวอิหร่าน (ส.ค. 62)
ช่องทางการนำเข้าข้าวอิรัก (ส.ค. 62)
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับข้าวหอมมะลิทั่วไป
การศึกษาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีเพาะปลูก 2560-61
กัมพูชาเตรียมขยายตลาดข้าวไปแอฟริกา (ก.ค. 62)
สถานการณ์ตลาดข้าวในมาเลเซีย (มิ.ย. 62)
สถานการณ์ข้าวในจีนและแนวทางการขยายตลาดของข้าวไทยในจีน (เม.ย. 62)
สหภาพยุโรปเห็นชอบเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชา (มี.ค. 62)
รายงานแนวโน้มสินค้าข้าวสุขภาพในสิงคโปร์ เดือนตุลาคม 2561 (ต.ค. 61)
สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดจีน (ก.ค. 61)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา (ก.ค. 61)
สถานการณ์และโอกาสการขยายตลาดสินค้าข้าวไทยในภูมิภาคอเมริกา (ก.ค. 61)
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวยังคงได้รับกระแสนิยมในญี่ปุ่น (มิ.ย. 61)
ไทยจัดแถลงข่าวป้องกันข้าวปลอมในฮ่องกง (มิ.ย. 61)
ฮ่องกงจับข้าวหอมมะลิปลอม 22,600 กิโลกรัม (พ.ค. 61 )
สหรัฐฯ ส่งข้าวจัสมิน 3 พันธุ์ใหม่เข้ามาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทย (พ.ค. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนมีนาคม 2561 (เม.ย. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เม.ย. 61)
การผลิต การบริโภค และการนำเข้าข้าวของเม็กซิโก (เม.ย. 61)
ตลาดน้ำนมข้าวในฝรั่งเศส (มี.ค. 61)
ญี่ปุ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวรุกตลาดทั้งในและนอกประเทศ (มี.ค. 61)
รายงานภาวะสินค้าและโอกาสทางการค้าเครื่องดื่มนมข้าวในสหรัฐฯ (มี.ค. 61)
สคต.ฮ่องกงยันข้าวไทยปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (มี.ค. 61)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย เรื่องข้าวบาสมาติ (มี.ค. 61)
รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้า ตลาดข้าวในฮังการี (ก.พ. 61)
ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกงทะลุ 2 แสนตันครั้งแรกในรอบ 10 ปี (ม.ค. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนมกราคม 2561 (ม.ค. 61)
ข้าวงอก "GABA" ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ ... อ่านรายละเอียด
การควบคุมมาตรฐานสินค้าส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ... อ่านรายละเอียด
ประวัติศาสตร์ข้าวโลก....อ่านรายละเอียด
ข้าวไทย : ศูนย์กลางพันธุ์ข้าวยุคใหม่ ....อ่านรายละเอียด