ประกาศรายชื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการข้าวที่ส่งออกไปจีน 93 ราย (1 ธ.ค. 2564)
List of GACC registered overseas exporters / manufacturers and Chinese importers (2022)
List of processing enterprises in Thailand for export to China (updated on Nov 22, 2021)
GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนโรงสีข้าวของไทยส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน (31 ต.ค. 2564)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2567 (มิ.ย. 67)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เมษายน 2567 (พ.ค. 2567)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมีนาคม 2567 (เม.ย. 2567)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนธันวาคม 2566 (ม.ค. 2567)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤศจิกายน 2566 (ธ.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกันยายน 2566 (ต.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 (ก.ย. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2566 (ส.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมิถุนายน 2566 (ก.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2566 (มิ.ย. 2566)
สินค้าข้าวในตลาดสาธารณรัฐเช็ก (เม.ย. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมีนาคม 2566 (เม.ย. 2566)
รายงานสินค้าเกษตรและข้าวในตลาดอิสราเอล (มี.ค. 2566)
รายงานภาวะสินค้าข้าวในตลาดสหรัฐอเมริกา (มี.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (มี.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2566 (ก.พ. 2566)
รายงานแนวโน้มตลาดสินค้าข้าวในอิตาลี (ม.ค. 2566)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนธันวาคม 2565 (ม.ค. 2566)
บังกลาเทศประกาศลดภาษีนำเข้าและอากรควบคุมสินค้าข้าว (ธ.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤศจิกายน 2565 (ธ.ค. 2565)
9 เดือนแรกปี 2565 จีนนำเข้าข้าวแล้วกว่า 5 ล้านตัน ทะลุประวัติการณ์ (พ.ย. 2565)
อุตสาหกรรมข้าวของอิตาลีกับนวัตกรรมความยั่งยืนทางการเกษตร (พ.ย. 2565)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดธัญพืชในจีน ปี 2565 (พ.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนตุลาคม 2565 (พ.ย. 2565)
รายงาน มนต์เสน่ห์ข้าวหอมมะลิในฮ่องกง (ต.ค. 2565)
อินเดียระงับการส่งออกข้าวเพื่อหนุนภาวะราคาอาหารเฟ้อในประเทศ (ต.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ กันยายน 2565 (ต.ค. 2565)
ภัยแล้งในสหรัฐฯสร้างโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทย (ก.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนสิงหาคม 2565 (ก.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศอินเดีย (ก.ย. 2565)
ตลาดการบริโภคข้าวหุงสุกในสหรัฐอเมริกา (ส.ค. 65)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกรกฎาคม 2565 (ส.ค. 65)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมิถุนายน 2565 (ก.ค. 65)
สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกธัญพืชของจีนในปี 2564 (มิ.ย. 2565)
บังกลาเทศประกาศลดหย่อนภาษีและอากรนำเข้าข้าวชั่วคราว (มิ.ย. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนพฤษภาคม 2565 (มิ.ย. 2565)
สถานการณ์ข้าวในตลาดสหราชอาณาจักร (พ.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนเมษายน 2565 (พ.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือน มีนาคม 2565 (เม.ย. 2565)
รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่านอนุญาตให้นำเข้าข้าวล็อตแรกจากไทยแล้วจำนวน 37,500 ตัน (มี.ค. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (มี.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวเชิงลึกในประเทศเยอรมนี (ต.ค. – ธ.ค. 2564) (ก.พ. 2565)
สถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2565 (ก.พ. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวเชิงลึกในประเทศจีนปี 2564 (ม.ค. 2565)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ม.ค. 2565)
รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวสิงคโปร์ (ธ.ค. 2564)
รายงานภาวะสินค้าตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ (ธ.ค. 2564)
รายงานตลาดข้าวกลิ่นหอมในสหรัฐเมริกา-โอกาสและภัยคุกคามข้าวไทย (ธ.ค. 2564)
รายงานการเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์-ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแข่งขันในตลาด (ธ.ค. 2564)
สำรวจพฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวอิตาเลียน (พ.ย. 2564)
จีนต้องการนำเข้าธัญพืชในปริมาณมาก แม้ว่าผลผลิตในประเทศจะเติบโตสูง (พ.ย.2564)
ตลาดสินค้าข้าวในประเทศชิลี (พ.ย. 2564)
สถานการณ์การผลิตการตลาดธัญพืชของบังกลาเทศ (พ.ย. 2564)
ส่องทิศทางตลาดข้าวออสเตรเลีย (พ.ย. 2564)
ความนิยมอาหารไทยทำให้ตลาดข้าวไทยในไต้หวันยังมีแนวโน้มสดใส (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์ข้าวของอินโดนีเซีย (พ.ย. 2564)
ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเร่งนำเข้าข้าวฤดูกาลใหม่ (New Crop) เพิ่มเติม (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์ข้าวในตลาดสหรัฐฯ (พ.ย. 2564)
รายงานตลาดข้าวไทยในสหราชอาณาจักร (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ เดือนตุลาคม 2564 (พ.ย. 2564)
รายงานสถานการณ์การเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์ (ต.ค. 2564)
สถานการณ์ตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ประจำเดือนกันยายน 2564 (ต.ค. 2564)
คาดฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในปี 2564/65 (ต.ค. 2564)
สถานการณ์การค้าข้าวในตลาดฮ่องกง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ต.ค. 2564)
แนวโน้มการบริโภคข้าวบนแพลตฟอร์ม Tmall ในตลาดจีน (ต.ค. 2564)
จับตาความต้องการบริโภคข้าวหอมในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความท้าทายของข้าวหอมไทย (ก.ย. 2564)
MAFF เน้นมาตรฐานถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกนำเข้าต้องเป็นไปตามระบบ Positive list (ก.ย. 2564)
ข้าวงอก "GABA" ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ ... อ่านรายละเอียด
การควบคุมมาตรฐานสินค้าส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ... อ่านรายละเอียด
ประวัติศาสตร์ข้าวโลก....อ่านรายละเอียด
ข้าวไทย : ศูนย์กลางพันธุ์ข้าวยุคใหม่ ....อ่านรายละเอียด