www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
MOC i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
Thailand Trading Report
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
THAI HOMMALI RICE
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการรับจำนำข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
ข้าว GI
พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของต่างประเทศ
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (มิ.ย. 2563)
ายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนามเดือนพฤษภาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมีนาคม 2563 (มิ.ย. 2563)
ตลาดข้าวอิหร่านในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด 19 (พ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในฟิลิปปินส์ ประจำเดือนเมษายน 2563 (พ.ค. 2563)
รายงานตลาดสินค้าข้าวในสหรัฐอเมริกา (พ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ (พ.ค. 2563)
สถานการณ์การส่งออกข้าวของกัมพูชา (มกราคม-เมษายน 2563) (พ.ค. 2563)
รายงานภาพรวมสินค้าข้าวในอาเซียน ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (เม.ย. 2563)
สถานการณ์ตลาดข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เม.ย. 2563)
สถานการณ์ข้าวและข่าวผู้บริโภคแห่กักตุนสินค้าข้าวในฮ่องกง (เม.ย. 2563)
ฟิลิปปินส์หวั่นข้าวไม่พอขอซื้อข้าวจีทูจี หลังเวียดนามระงับส่งออก (เม.ย. 63)
อินเดียคาด ส่งออกข้าวเพิ่มหลังฤดูเก็บเกี่ยวนี้ (เม.ย. 63)
รายงานสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มสินค้าอาหารในตลาดจีน ปี 2563 (ก.พ. 63)
รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสประมูลข้าวให้แก่ผู้ส่งออกไทย จำนวน 28,494 ตัน ในปี 2563 (ก.พ. 63)
สถานการณ์ข้าวขาดตลาดฮ่องกงจากไวรัสโคโรน่า (ก.พ. 63)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2563 (ก.พ. 2563)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ (ธ.ค. 2562)
สถานการณ์ภาพรวมตลาดข้าวในอาเซียน เดือนพฤศจิกายน 2562 (ธ.ค. 2562)
บทความทางการค้า ตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นและรูปแบบการจำหน่าย (พ.ย. 2562)
ฟิลิปปินส์ออกมาตรการสุขอนามัยข้าวเข้มงวดมากขึ้น (พ.ย. 2562)
รายงานปัญหาและอุปสรรคสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรมายังเกาหลีใต้ (พ.ย. 2562)
รายงานการนำเข้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ย. 2562)
Real Intelligent Agriculture: จีนกับความสำเร็จในการปลูกข้าวน้ำทะเล (Sea Rice) (พ.ย. 2562)
สถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (พ.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์แนวโน้มสินค้าข้าวในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวในกัมพูชาเดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ข้าวในกัมพูชาเดือนกรกฎาคม 2562 (ก.ย. 2562)
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนสิงหาคม 2562 (ก.ย. 2562)
สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดจีน (ก.ย. 2562)
กัมพูชาเตรียมขยายตลาดข้าวไปแอฟริกา (ก.ค. 62)
สถานการณ์ตลาดข้าวในมาเลเซีย (มิ.ย. 62)
สถานการณ์ข้าวในจีนและแนวทางการขยายตลาดของข้าวไทยในจีน (เม.ย. 62)
ายงานแนวโน้มสินค้าข้าวสุขภาพในสิงคโปร์ เดือนตุลาคม 2561 (ต.ค. 61)
สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดจีน (ก.ค. 61)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา (ก.ค. 61)
สถานการณ์และโอกาสการขยายตลาดสินค้าข้าวไทยในภูมิภาคอเมริกา (ก.ค. 61)
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวยังคงได้รับกระแสนิยมในญี่ปุ่น (มิ.ย. 61)
ไทยจัดแถลงข่าวป้องกันข้าวปลอมในฮ่องกง (มิ.ย. 61)
ฮ่องกงจับข้าวหอมมะลิปลอม 22,600 กิโลกรัม (พ.ค. 61 )
สหรัฐฯ ส่งข้าวจัสมิน 3 พันธุ์ใหม่เข้ามาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทย (พ.ค. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนมีนาคม 2561 (เม.ย. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เม.ย. 61)
การผลิต การบริโภค และการนำเข้าข้าวของเม็กซิโก (เม.ย. 61)
ตลาดน้ำนมข้าวในฝรั่งเศส (มี.ค. 61)
รายงานภาวะสินค้าและโอกาสทางการค้าเครื่องดื่มนมข้าวในสหรัฐฯ (มี.ค. 61)
ญี่ปุ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวรุกตลาดทั้งในและนอกประเทศ (มี.ค. 61)
สคต.ฮ่องกงยันข้าวไทยปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (มี.ค. 61)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย เรื่องข้าวบาสมาติ (มี.ค. 61)
รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้า ตลาดข้าวในฮังการี (ก.พ. 61)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามเดือนมกราคม 2561 (ม.ค. 61)
การขยายตลาดข้าวเหนียวไทยในสหรัฐอเมริกา (ธ.ค. 60)
ข้าวเพื่อสุขภาพในสิงคโปร์ สิงคโปร์ (ธ.ค. 60)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (ธ.ค. 60)
ข้าว พาสตา เส้นก๋วยเตี๋ยว ในตลาดรัสเซีย (พ.ย. 60)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม ตุลาคม 2017 (พ.ย. 60)
โอกาสในการส่งออกข้าวออร์แกนิคในประเทศฝรั่งเศส (พ.ย. 60)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม กันยายน 2017 (ต.ค. 60)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม สิงหาคม 2017 (ก.ย. 60)
รายงานการศึกษาตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวในประเทศฝรั่งเศส (ส.ค. 60)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม กรกฎาคม 2017 (ส.ค. 2560)
จีนเปิดตลาดข้าวให้แก่ผู้ส่งออกสหรัฐฯคาดเริ่มส่งเข้าจีนได้ปลายปีนี้ (ส.ค. 2560)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2017 (ก.ค. 2560)
จีน เข้มงวดอาหารนำเข้า (ก.ค. 2560)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม พฤษภาคม 2017 (พ.ค. 2560)
ฮ่องกงปรับระเบียบสาร Cadmium ในข้าว (พ.ค. 2560)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (เม.ย. 2560)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (มี.ค. 2560)
ตลาดข้าวในประเทศเปรูและแนวโน้มการนำเข้าข้าวในปีนี้ (เม.ย. 2560)
การส่งเสริมการขายข้าวออร์แกนิกและข้าวเฉดสีไทย ณ Petite Treats Fair (มี.ค. 2560)
รายงานพิเศษสำรวจตลาดข้าวฟิลิปปินส์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (มี.ค. 2560)
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2017 (มี.ค. 2560)
รายงานสถานการณ์ข้าวในอิตาลี (ก.พ. 2560)
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (ก.พ. 2560)
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยในตลาดแคนาดา 2560 (ก.พ. 2560)
รายงานการตลาดประจำเดือนกุมภาพันธ์เรื่อง 4 กลยุทธ์พาข้าวไทยกลับมาครองแชมป์ฮ่องกง (ก.พ. 2560)
ข้าวไทยครองแชมป์ฮ่องกงเกินร้อยละ 60 ต่อเนื่อง 2 ปี (ก.พ. 2560)
Lab ฮ่องกงตรวจเข้มข้าวปลอมปน (ม.ค. 2560)
 
USDA : Foreign Agricultural Service (FAS) Attache Reports (Annual Grain & Feed Reports)
 
©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2020 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.