www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ครั้งที่ 48) ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร..
สมาคมได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านคุณภาพการให้บริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาข้าวสมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
  ราคาขายส่งสินค้าเกษตร
  สถานการณ์การผลิตการตลาด
  สถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
Thailand Trading Report
THAI HOMMALI RICE WEBSITE
ข้าว GI
พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
  ใบสมัครสมาชิกสมาคม
Rice Today Magazine

          ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าว (The Rice Trade Cooperation Meeting Thailand – Hong Kong) กับ สมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง (The Rice Merchants’ Association of HK Ltd.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

TREA on FacebookTREA on Facebook
Item
22 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
5 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14)
$1078
$1071
$1065
$1059
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15)
-
$1056
$986
$918
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)
$578
$574
$562
$558
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)
$436
$433
$430
$422
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)
$426
$424
$421
$413
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)
$408
$406
$403
$395
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)
$347
$345
$343
$335
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี)
$851
$847
$841
$836
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)
$432
$424
$421
$419
 ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี     
เปรียบเทียบราคาข้าวในต่างประเทศ
ชนิดข้าว
สหรัฐฯ
อุรุกวัย
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
4%-5% / 100% B 
550
NA
422
5%
413
410
405
395
10%
545
NA
406
405
390
15%
535
NA
403
400
380
25%
395
385
370
350
ข้าวนึ่ง
419
380
425
ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
The FAO Rice Price Update - Nov 2014
ที่มา International Traders
       กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 5.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 โดยมีมูลค่าการส่งออก 4,371 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5) หรือประมาณ 140,260 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4)

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยแนวโน้มส่งออกข้าวไทยรุ่ง เชื่อสิ้นปีส่งออกเกินเป้า ทวงแชมป์ส่งออกอันดับ 1 ของโลก

     ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในรายการ เดินหน้าประเทศไทย ว่า การส่งออกข้าวไทยในขณะนี้ เป็นไปได้ด้วยดี สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นจนยอดส่งออกแซงหน้า ประเทศอินเดีย และเวียดนามแล้ว หลังไทยถูก 2 ประเทศแซงไป เมื่อปี 2555 ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการเดินสายสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ...[อ่านต่อ]

 

more reports รายงานอื่นๆ .....

THAILAND RICE CONVENTION
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
เอกสารวิชาการ AEC Prompt
AEC
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

power by

Please type your keyword


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาในเว็บสมาคมฯ


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2014 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.