www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2557 (5 ส.ค. 2557) ...ดูรายละเอียดที่นี่...
สมาคมได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านคุณภาพการให้บริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาข้าวสมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
  ราคาขายส่งสินค้าเกษตร
  สถานการณ์การผลิตการตลาด
  สถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
Thailand Trading Report
THAI HOMMALI RICE WEBSITE
ข้าว GI
พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
  ใบสมัครสมาชิกสมาคม
Rice Today Magazine
The 4th International Rice Congress (IRC2014), 27-31 October 2014 at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) in Bangkok, Thailand

          ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม ในโอกาสครบรอบ 94ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์ ปี 2557" เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

TREA on FacebookTREA on Facebook
Item
6 ส.ค. 57
14 ส.ค. 57
20 ส.ค. 57
27 ส.ค. 57
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13)
$1177
$1186
$1186
$1187
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14)
$1074
$1082
$1090
$1090
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)
$618
$623
$623
$617
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)
$460
$464
$464
$453
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)
$443
$447
$447
$441
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)
$390
$423
$423
$419
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)
$342
$345
$345
$345
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี)
$887
$894
$894
$894
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)
$450
$453
$453
$447
 ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี     
เปรียบเทียบราคาข้าวในต่างประเทศ
ชนิดข้าว
สหรัฐฯ
อุรุกวัย
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
4%-5% / 100% B 
585
615
453
5%
441
445
435
435
10%
575
610
434
440
430
15%
565
NA
429
435
425
25%
419
405
395
385
ข้าวนึ่ง
447
430
450
ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
The FAO Rice Price Update - August 2014
ที่มา International Traders
       กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 3.65 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.4 โดยมีมูลค่าการส่งออก 3,062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4) หรือประมาณ 98,653 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4)

สมาคมผู้ส่งออกฯเสนอคสช.ตั้งไรซ์บอร์ด จัดระบบข้าวไทยแบบยั่งยืน

     ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯเตรียมเสนอกรอบการบริหารจัดการข้าวไทยอย่างเป็นระบบ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หากมีการเรียกทางสมาคมฯเข้าไปหารือ เพื่อจัดการให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม และอุตสาหกรรมข้าวไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะนำเสนอทั้งแผนมาตรการในระยะสั้น ทั้งการตรวจสอบสต๊อกข้าวของรัฐบาลทั่วประเทศ, การระบายบายข้าวผ่านการประมูลอย่างเปิดเผย โปร่งใส ... [อ่านต่อ]

 

more reports รายงานอื่นๆ .....

THAILAND RICE CONVENTION
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
เอกสารวิชาการ AEC Prompt
AEC
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

power by

Please type your keyword


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาในเว็บสมาคมฯ


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2014 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.