www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2/2558
สมาคมได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านคุณภาพการให้บริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาข้าวสมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
  ราคาขายส่งสินค้าเกษตร
  สถานการณ์การผลิตการตลาด
  สถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
Thailand Trading Report
THAI HOMMALI RICE WEBSITE
ข้าว GI
พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
  ใบสมัครสมาชิกสมาคม
Rice Today Magazine

          ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกด้วย และในโอกาสนี้ นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

TREA on FacebookTREA on Facebook
Item
3 มี.ค. 58
11 มี.ค. 58
18 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14)
$1091
$1081
$1073
$1085
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15)
$964
$955
$948
$959
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)
$678
$672
$667
$675
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)
$428
$424
$412
$411
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)
$419
$415
$403
$401
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)
$399
$395
$386
$386
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)
$331
$328
$328
$332
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี)
$818
$811
$774
$783
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)
$428
$421
$409
$408
 ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี     
เปรียบเทียบราคาข้าวในต่างประเทศ
ชนิดข้าว
สหรัฐฯ
อุรุกวัย
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
4%-5% / 100% B 
515
NA
411
5%
401
365
390
355
10%
510
NA
395
360
345
15%
NA
NA
393
350
325
25%
386
345
360
315
ข้าวนึ่ง
408
390
400
ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
The FAO Rice Price Update - Mar 2015
ที่มา International Traders
       กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 10.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 6.61 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.96 โดยมีมูลค่าการส่งออก 5,439 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0) หรือประมาณ 174,853 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.64)

'ข้าวไทย' กลับมาทวงแชมป์ส่งออก

     “ข้าว” เป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ฟันเฟืองสำคัญในการส่งออกข้าว ต้องมองไปที่ภาคเอกชน มุมมองและความคิดเห็นจาก ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เกี่ยวกับสถานการณ์และการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมทั้งมุมมองที่มีต่อนโยบายภาครัฐต่อสินค้าข้าว...[อ่านต่อ]

 

more reports รายงานอื่นๆ .....

THAILAND RICE CONVENTION
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
เอกสารวิชาการ AEC Prompt
AEC
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

power by

Please type your keyword


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาในเว็บสมาคมฯ


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.