www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559

          คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือค้าข้าว ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 13 (The 13th Rice Trade Cooperation Meeting) กับสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ เมืองดาลัต ประเทศเวียดนาม

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

มอบข้าวสารช่วยผู้ประสบ
อุทกภัย (เม.ย. 2554)

มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานของเกษตรกร
(พ.ย. 2558)

TREA on FacebookTREA on Facebook
Item

1 มิ.ย. 59

8 มิ.ย. 59

15 มิ.ย. 59

22 มิ.ย. 59

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15)
$840
$852
$849
$852
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16)
$826
$837
$834
$822
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)
$624
$633
$646
$648
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)
$456
$456
$455
$456
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)
$441
$441
$440
$441
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)
$421
$422
$421
$422
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)
$352
$358
$357
$358
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี)
$860
$872
$869
$856
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)
$446
$453
$451
$468
 ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี     
เปรียบเทียบราคาข้าวในต่างประเทศ
ชนิดข้าว
สหรัฐฯ
อุรุกวัย
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
4%-5% / 100% B 
500
460
456
5%
441
373
385
410
10%
495
450
438
15%
431
365
400
25%
422
345
360
370
ข้าวนึ่ง
468
380
450
ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
The FAO Rice Price Update - Jun 2016
ที่มา International Traders
       กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-เมษายน 2559) มีปริมาณรวม 3,553,851 ตัน มูลค่า 54,916 ล้านบาท (1,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 26% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,826,557 ตัน มูลค่า 47,250 ล้านบาท (1,456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ผู้ส่งออกข้าวมั่นใจรัฐเดินถูกทางผู้ส่งออกข้าวมั่นใจรัฐเดินถูกทาง

     ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า แนวทางที่หน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกำหนดแผนเดินหน้านำทัพและดึงภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งภาคการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวออกมาเจาะตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นหลังข้าวไทยมีราคาแพงจนทำให้คู่ค้าข้าวไทยหันไปสั่งซื้อจากประเทศอื่นแทนและอีกหลายสาเหตุนั้น เอกชนเห็นด้วยที่จะออกมาประชาสัมพันธ์...[อ่านต่อ]

 

more reports รายงานอื่นๆ .....

THAILAND RICE CONVENTION
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

power by

Please type your keyword


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาในเว็บสมาคมฯ


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2016 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.