www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ครั้งที่ 3/2557..ดูรายละเอียดที่นี่...
สมาคมได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านคุณภาพการให้บริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาข้าวสมาคมโรงสีข้าวไทย
  ราคาขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
  ราคาขายส่งสินค้าเกษตร
  สถานการณ์การผลิตการตลาด
  สถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
Thailand Trading Report
THAI HOMMALI RICE WEBSITE
ข้าว GI
พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
  ใบสมัครสมาชิกสมาคม
Rice Today Magazine
TRT World Rice Conference 2014, 18-20 November 2014, Phnom Penh, Cambodia
The 4th International Rice Congress (IRC2014), 27-31 October 2014 at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) in Bangkok, Thailand

          ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ กระทรวงพาณิชย์

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เม.ย. 2554)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

สมาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (ก.พ. 2553)

TREA on FacebookTREA on Facebook
Item
8 ต.ค. 57
15 ต.ค. 57
22 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14)
$1066
$1070
$1078
$1071
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15)
-
-
-
$1056
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)
$572
$573
$578
$574
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)
$437
$438
$436
$433
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)
$428
$429
$426
$424
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)
$409
$410
$408
$406
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)
$343
$345
$347
$345
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี)
$842
$845
$851
$847
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)
$431
$432
$432
$424
 ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี     
เปรียบเทียบราคาข้าวในต่างประเทศ
ชนิดข้าว
สหรัฐฯ
อุรุกวัย
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
4%-5% / 100% B 
545
600
433
5%
424
435
405
395
10%
540
590
417
430
390
15%
530
NA
414
415
380
25%
406
395
370
350
ข้าวนึ่ง
424
400
435
ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
The FAO Rice Price Update - October 2014
ที่มา International Traders
       กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 4.93 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 โดยมีมูลค่าการส่งออก 4,050 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6) หรือประมาณ 130,177 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5)

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยแนวโน้มส่งออกข้าวไทยรุ่ง เชื่อสิ้นปีส่งออกเกินเป้า ทวงแชมป์ส่งออกอันดับ 1 ของโลก

     ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในรายการ เดินหน้าประเทศไทย ว่า การส่งออกข้าวไทยในขณะนี้ เป็นไปได้ด้วยดี สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นจนยอดส่งออกแซงหน้า ประเทศอินเดีย และเวียดนามแล้ว หลังไทยถูก 2 ประเทศแซงไป เมื่อปี 2555 ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการเดินสายสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ...[อ่านต่อ]

 

more reports รายงานอื่นๆ .....

รับสมัครงาน
THAILAND RICE CONVENTION
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
.... อ่านทั้งหมด
เอกสารวิชาการ AEC Prompt
AEC
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

power by

Please type your keyword


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาในเว็บสมาคมฯ


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2014 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.